Sănătate

Instituția Medico-Sanitară Publică
Centrul de Sănătate Cupcini

IMSP CS Cupcini

Scopul principal al IMSP Centrul de Sănătate este ocrotirea sănătații populației prin dezvoltarea și fortificarea continuă a medicinii de familie cu accentuarea prioritară pe măsurile de prevenire a maladiilor populației.

Objectivele majore:

– sporirea accesibilității  la asistența medicală primară și a promptitudinii în acordarea acesteia;
– îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional și tehnologic, orientat spre asigurarea securității pacientului și respectarea drepturilor acestuia;
– ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament, al bolilor, activităților de supraveghere și reabilitare a pacienților în conformitate cu normele stabilite în condiții de ambulator și la domiciliu și mobilizarea comunității în adoptarea modului sănătos de viață;
– asigurarea continuitații și succesivitații procesului curativ-diagnostic cu instituțiile medico-sanitare publice a sistemului de sănătate raional.

Tipul serviciilor:

IMSP Centrul de Sănătate prestează servicile medicale de tipurile și spectrul stipulate în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătății conform prevederilor art. 4 alin. (5) al Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, în conformitate cu normativele de activitate și tarifele stabilite de Ministerul Sănătații.

Adresa:

Raionul Edineț, or. Cupcini, str. Livezilor 11

Orarul de lucru:

08:00 – 18:00 (Luni – Vineri)
08:00 – 17:00 (Sîmbata)

Contacte:

Șeful Centru de Sănătate Cupcini
Șontea Lilia
Tel. 0 (246) 7-25-85

Instituția Medico-Sanitară Publică
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

PAMU Cupcini

Tipul serviciilor:

Acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital și transportarea medicală asistată a pacienților.

Adresa:

Raionul Edineț, or. Cupcini, str. Livezilor 11/1 

Orarul de lucru:

Nonstop, 24/7-365

Contacte:

Tel. 112

 

Adrese utile