Programul Comunitatea Mea prelungește termenul de aplicare…. 

În atenția potențialilor solicitanți, termenul de aplicare pentru Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri, organizații media și grupuri civice a fost extins. Detaliile sunt prezentate mai jos. Programul USAID Comunitatea Mea lansează Programul de Granturi Mici, la care sunt invitate să aplice asociațiile obștești/neguvernamentale, organizațiile media și grupurile civice/de inițiativă pentru a implementa proiecte ce sporesc transparența Administrației Publice locale în comunitățile […]

Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local …

Ref.: 10 din 14.05.2020 Asociația Promo-LEX anunță lansarea celui de-al doilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local sau regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta. CONTEX GENERAL Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de […]

Adrese utile