Anunț!

Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștința beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, stabilite până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 5000  lei, că a fost finanțat suportul unic în mărime de 1500 lei. Reamintim, că suportul respectiv este destinat: • beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă, […]

Anunț!

Primăria orașului Cupcini anunță despre organizarea audierilor publice pe marginea proiectului de Decizie ”Cu privire la transmiterea instituțiilor de învățământ extrașcolar din or. Cupcini către Consiliul Raional Edineț” pentru ședința ulterioară a Consiliului orășenesc Cupcini. Audierile publice se vor desfășura marți, 18 octombrie 2022 la orele 14:00, în sala de ședințe a Primăriei or. Cupcini. […]

Anunț!

Consiliul orășenesc Cupcini anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al IM ”Gospodăria Locativ Comunală Cupcini” Anunț concurs  

Stimați Profesori!

Primiți sincere felicitări cu Ziua profesională. La mulți ani tuturor cadrelor didactice.

Locuitorilor orașului Cupcini!

În legătură cu ruptura țevii de conducta a apei pe strada Livezilor nr. 6, apa va fi sistată pe 2-3 zile, pe: strada Livezilor – parțial; stradela 8 Martie; strada Chișinaului – parțial, regiunea ȘP Cupcini. Lucrările de reparație continuă. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Ziua contribuabilului

În scopul facilitării accesului contribuabilului la serviciile prestate, Serviciul Fiscal de Stat, organizează ”Ziua contribuabilului”. Activitatea de deservire se va realiza nemijlocit în incinta Primăriei or. Cupcini, la data de 05.09.2022, ora 9:00-17:00. Date de contact ale persoanei responsabile: Tcaci Lilia, tel.: 0 (246) 2-21-44

ANUNȚ

Primăria or. Cupcini aduce la cunoștință deținătorilor de cote echivalente de teren din raza primăriei, că la dată de 08 iulie 2022 în incinta Casei de Cultură din or. Cupcini la ora 14.00 v-a avea loc adunarea generală a cotașilor în sensul implimentării procedurii pentru corectarea erorilor a bunurilor imobile amplasate în or. Cupcini în cadrul proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară, […]

Stimați Funcționari Publici

Primiți cele mai sincere și calde felicitări, frumoase urări de bine și sănătate cu ocazia Zilei Profesionale. Succese și realizări. La mulți ani.  

Adrese utile