Oficii poştale

Poșta Moldovei

 Î.S. “Poșta Moldovei” asigură prestarea serviciilor poștale universale la nivelul îtregii țări, acționând în direcția lărgirii spectrului de servicii, ridicării competivității și accesibilității serviciilor prestate. Utilizarea tehnologiilor informaționale moderne asigură prestarea de către Î.S. “Poșta Moldovei” a serviciilor noi, precum poșta electronică și servicii Internet.

 Oficiul Poștal Cupcini

 Adresa:

MD-4626, or. Cupcini, Edineț
str. D. Cantemir

 Localitățile deservite:

Cupcini, Chetroșica Veche, st. Bratușeni

 Orarul de lucru:

08:00 – 17:00 (Luni – Vineri)
13:00 – 14:00 (Pauza de masă)

 Contacte:

Tel. 0 (246) 7-13-38
E-mail: md.4626@posta.md
Site web: posta.md

Adrese utile