Descrierea Localității

Orașul Cupcini de azi se află pe autostrada Chișinău – Cernăuți. Este străbătut de la est la vest de râul Ciuhur și spălat de un mare iaz cu parc de odihnă. Situat în regiune de șes și mici coline. La temeiul oraşului Cupcini este satul Cupcini, care a fost menţionat ca localitate în anul 1431 la 15 iunie.

În anul 1963 pe terenul, ce-i aparţinea primăriei satului Cupcini a început construcţia fabricii de zahăr, care a pus începutul construcţiei a unui întreg Centru Industrial:

Fabrica de conserve, fabrica de lactate, fabrica de tutun, fabrica de panificaţie.

În anul 1964 în temeiul satului Cupcini, satului Chetroşica Veche şi Centrului Industrial se formează orăşelul Calininsc. În anul 1990 orăşelul Calininsc primeşte statutul de oraş. Conform Hotărîrii Sovietului Suprem a Republicii Moldova din 31.01.1991 oraşul Calininsc a fost numit oraşul Cupcini.

Din anul 1999 în componenţa primăriei oraşului Cupcini a fost ataşat şi satul Chiurt.

În prezent, în oraşul Cupcini activează:

Instituţii şcolare şi preşcolare
1 Liceu
2 Gimnazii
5 Grădiniţe de copii
2 Case de Cultură
Şcoala de Arte
Casa de creaţie
Biblioteca publică
Biblioteca pentru copii

În domeniul industriei:

I.C.S. ”MOLDOVA-ZAHĂR”, care produce zahăr
S.A. ”NATUR-BRAVO”, conserve, mazăre, porumb, chetciup, sucuri
S.A. ”CEREALE”
S.A. ”MINA din CUPCINI”
S.R.L. ”ASTRA” producător de pîine şi produse de panificaţie

Industria uşoară:

S.R.L. ”FLOREANA-FASHION”, fabrica de cusut.
Este în dezvoltare Businessul mic.

Dacă vorbim de Cultură:

Avem 2 case de Cultură în or. Cupcini și satul Chiurt.

Activează colective artistice, care bucură locuitorii oraşului cu frumoase concerte la diferite sărbători:

  1. Colectivul de dansatori de copii „CUPCINEANCA”, colectiv model din anul 2011.
  2. Ansamblul – folcloric „SEMĂNĂTORII” activează 20 de ani.
  3. Ansamblul vocal – instrumental.
  4. Corul „LĂCRĂMIOARA”, cor al seniorilor, a ocupat locul întîi la Festivalul internaţional „Împreună în veacul XXI” din Kamcya, Bulgaria. Locul doi la Festivalul republican din Rezina și la fel locul doi la Festivalul zonal dedicat anului Ştefan cel Mare.

Colectivul de dansatori Maturi.

Casa de cultură din oraş a fost reparată prin proiectul de la FISM , adică Cinematograful din centrul oraşului i s-a schimbat destinaţia în casa de Cultură.

Din bugetul primăriei au fost alocate mijloace băneşti pentru întreţinerea clădirilor instituţiilor şcolare şi preşcolare.

Orașul e în permanentă dezvoltare, cum cu propria putere, atît și cu ajutorul investițiilor. Implemetînd noi proiecte și idei. Scopul acestora fiind ridicarea nivelului de viață, comoditatea și accesibilitatea la serviciile publice, optimizarea proceselor examinării la timp a apelurilor cetățenilor către autoritățile locale.

Adrese utile