Consultări publice

Consultarea populației

În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.

În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ – teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.

(Extras din LEGE Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală)


Iulie 2023


Martie 2023


Februarie 2022


Iunie 2020

  1. Proces verbal al dezbaterilor publice (luna iunie) 1
  2. Proces verbal al dezbaterilor publice (luna iunie) 2

 

Adrese utile