Componenţa Consiliului

 

Nr. d/o Numele, Prenumele Denumirea partidului
1. Nadejda Dumitru PP „PSRM”
2. Primac Vadim PP „PSRM”
3. Guțuțui Igor Independent
4. Buciulea Mihail PP „PSRM”
5. Zadacin Sergiu PP „Partidul Nostru”
6. Belei Adrian PP „PSRM”
7. Melnic Ion PP „PSRM”
8. Camerzan Violeta PDM
9. Rența Vasile Independent
10. Danilceac Ghenadie PP „PSRM”
11. Isac Anatolie BE „Acum”
12. Tropoțel Marcel PP „PSRM”
13. Ciornîi Veaceslav Independent
14. Țap Nicolai PP „Partidul Nostru”
15. Roșca Olga PP „PSRM”
16. Jalenco Natalia PP „PSRM”
17. Ojoga Ivan PP„Șor”

 

Componența consiliului

Comisia de specialitate

Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului:

 1. Danilceac Ghenadie
 2. Nadejda Dumitru
 3. Belei Adrian
 4. Ciornîi Veaceslav
 5. Isac Anatolie
 6. Camerzan Violeta
 7. Jalenco Natalia


Comisia de specialitate

Educație, cultură, sport, turism, sănătate și protecția socială a persoanelor:

 1. Roșca Olga
 2. Melnic Ion
 3. Primac Vadim
 4. Guțuțui Igor
 5. Țap Nicolai
 6. Tropoțel Marcel
 7. Nadejda Dumitru


Comisia de specialitate

Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar:

 1. Buciulea Mihail
 2. Belei Adrian
 3. Primac Vadim
 4. Rența Vasile
 5. Ojoga Ivan
 6. Zadacin Sergiu
 7. Melnic Ion

Adrese utile