Componenţa Consiliului

Nr. d/o Numele, Prenumele Denumirea partidului
1. Ciornea Tatiana PP „PSRM”
2. Colesnic Tamara PP „LOC”
3. Rogaciov Valeriu PP „PSRM”
4. Russu Ghennadi PP „PPPR”
5. Melnic Ion PP „PSRM”
6. Carpovici Viorica PP „LOC”
7. Buciulea Mihail PP „PSRM”
8. Nadejda Dumitru PP „PSRM”
9. Garas Iurii PP „PSDE”
10. Apostol Tatiana PP „PPPR”
11. Rența Vasile Independent
12. Gîscă Igor PP „LOC”
13. Cucoară Svetlana PP „PAS”
14. Toderaș Viorica PP „PSRM”
15. Dombrovschi Elena PP „PSRM”
16. Gudzenco Iana  PP „LOC”
17. Boronciuc Silvia PP „PSRM”

Comisia de specialitate

– Finanțe, Buget, Probleme sociale și juridice

​​​​​​​1. Toderaș Viorica
2. Nadejda Dumitru
3. Rența Vasile
4. Gudzenco Iana
5. Russu Ghennadi

Comisia de specialitate

– Educație, Învățămînt, Cultură și Sport

1. Dombrovschi Elena
2. Melnic Ion
3. Rogaciov Valeriu
4. Carpovici Viorica
5. Apostol Tatiana

Comisia de specialitate

– Agricultură, Industrie, Ecologie și amenajarea teritoriului

1. Buciulea Mihail
2. Melnic Ion
3. Nadejda Dumitru
4. Boronciuc Silvia
5. Gîscă Igor
6. Colesnic Tamara
7. Garas Iurii

Adrese utile