Componenţa Consiliului

Nr. d/o Numele, Prenumele Denumirea partidului
1. Novac Alexandru PP,,PSRM,,
2. Primac Vadim PP,,PSRM,,
3. Guțuțui Igor Independent
4. Buciulea Mihail PP,,PSRM,,
5. Zadacin Sergiu PP,,Partidul Nostru,,
6. Belei Adrian PP,,PSRM,,
7. Melnic Ion PP,,PSRM,,
8. Camerzan Violeta PDM
9. Rența Vasile Independent
10. Danilceac Ghenadie PP,,PSRM,,
11. Isac Anatolie BE,,Acum,,
12. Slobodean Igor PP,,PSRM,,
13. Ciornîi Veaceslav Independent
14. Țap Nicolai PP,,Partidul Nostru,,
15. Roșca Olga PP,,PSRM,,
16. Jalenco Natalia PP,,PSRM,,
17. Ojoga Ivan PP,,Șor,,

 

Componența consiliului

Comisia de specialitate

Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului:

 1. Danilceac Ghenadie
 2. Slobodean Igor
 3. Belei Adrian
 4. Ciornîi Veaceslav
 5. Isac Anatolie
 6. Camerzan Violeta
 7. Jalenco Natalia


Comisia de specialitate

– Educație, cultură, sport, turism, sănătate și protecția socială a persoanelor:

 1. Roșca Olga
 2. Melnic Ion
 3. Primac Vadim
 4. Guțuțui Igor
 5. Țap Nicolai
 6. Novac Alexandru
 7. Slobodean Igor


Comisia de specialitate

– Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar:

 1. Buciulea Mihail
 2. Belei Adrian
 3. Primac Vadim
 4. Rența Vasile
 5. Ojoga Ivan
 6. Zadacin Sergiu
 7. Melnic Ion

Adrese utile