Asistență socială

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 Misiunea Direcției:

Prevenirea, limitarea, înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor aflate în dificultate. În cadrul Direcției sînt servicii prin intermediul cărora este asigurată dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale în conformitate cu competențele stabilite prin lege, în funcție de necesitățile identificate a beneficiarilor.

 Funcțiile Direcției:

* Planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale din domeniul asistenței sociale în conformitate cu necesitățile identificate ale populației.

* Administrarea, prin care se asigură dezvoltarea și gestionarea serviciilor din domeniul asistenței sociale, și asigurarea lor cu resurse umane și resurse financiare necesare pentru a face față necesităților identificate ale populației din teritoriu.

* Prestarea serviciilor de asistență socială, prin care se asigură acordarea asistenței sociale și servicii sociale populației aflate în dificultate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

* Coordonarea, prin care se asigură corelarea activității cu suportul metodologic MMPSF, precum și cu activitatea unităților de asistență socială din cadrul APL de nivelul I din raza administrativ-teritorială.

* Colaborarea, prin care se asigură interacțiunea cu serviciile publice centrale din domeniul asistenței sociale, precum și cu reprezentanții societății civile care prestează activități în domeniu.

 Asistenți sociali Cupcini

Raionul Edineț, or. Cupcini, str. Livezilor 6

Nagherneac Inga
Selezniov Victoria

tel. 0 (246) 7-24-06

Adrese utile