Apă şi salubrizare

ÎM Apă-Canal Edineț

,,Apă-Canal,, Edineț a fost fondată la 01.08.1996, prin ordinul Ministerului Serviciilor Comunale și Exploatării Fondului de Locuințe al RM nr.61 din 31.07.1996 ca Direcție de producere a gospodăriei apeducte și canalizare ,,Apă-Canal,, Edineț, iar din 01.02.2001 prin decizia nr.14 a Consiliului Municipal Edineț este reorganizată în întreprindere municipală.

Serviciile prestate:

– Captarea, filtrarea și distribuirea apei;
– Servicii de canalizare și epurare a apelor uzate;
– Construcția rețelelor de apeduct și canalizare;
– Serviciul de locuințe și deservire comunală. 

Adresa juridică:

MD-4601, or. Edineț, str. Octavian Cirimpei 30

Sectorul Cupcini:

MD-4626, or. Cupcini, Edineț
str. Păcii 7

Orarul de lucru:

08:00 – 17:00 (Luni – Vineri)
12:00 – 13:00 (Pauza de masă)

Tel. 0 (246) 7-11-99

Adrese utile