Anunțuri

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei (apasă aici)
 1. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (27.05.2020)
 2. Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 3. Cu privire la demersul Inspectoratului de Poliție Edineț (27.05.2020)
 4. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 5. Cu privire la proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 6. Cu privire la demersul unor cetățeni privind amenajarea terenului de joacă (27.05.2020)
 7. Cu privire la cererile unor cetățeni din satul Chiurt (27.05.2020)
 8. Cu privire la corectarea erorilor (27.05.2020)
 9. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (27.05.2020)
 10. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (27.05.2020)
 11. Cu privirea luării la evidență a clădirii fostei stații de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (27.05.2020)
 12. Cu privire la eliberarea titlului (27.05.2020)
 13. Cu privire la anularea deciziilor privind proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 14. Cu privire la demersul Școlii Profesionale Cupcini (27.05.2020)
 15. Cu privire la SRL ”Pocrovexportfruct” (27.05.2020)
 16. Cu privire la modificări în bugetul primăriei pentru anul 2020 (27.05.2020)
 17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.05.2020)
 18. Cu privire la înverzirea, salubrizarea și amenajarea orașului (27.05.2020)
 19. Cu privire la repartizarea profitului a I.M. Rețele termice Cupcini (12.06.2020)
 20. Cu privire la notificarea Cancelariei de Stat (25.06.2020)
 21. Cu privire la modificări în Decizia Consiliului Nr. 5/2 din 17.06.2020 (29.06.2020)
 22. Cu privire la reparația drumurilor (15.07.2020)
 23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (17.07.2020)
 24. Cu privire la Notificarea Cancelariei de Stat (27.07.2020)
 25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.07.2020)
 26. Cu privire la cererile și adresările unor cetățeni din orașul Cupcini și satul Chiurt (29.07.2020)
 27. Cu privire la anularea Deciziei (30.07.2020)
 28. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2020-2021 (30.07.2020)
 29. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (30.07.2020)
 30. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (01.08.2020)
 31. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (01.08.2020)
 32. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 33. Cu privire la anularea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 34. Cu privire la corectarea erorilor în Decizia 6/25 din 09.07.2020 (03.08.2020)
 35. Cu privirea luării la balanța Primăriei a unui bun imobil (06.08.2020)
 36. Cu privire la demersul bisericii Sfântului Mare Mucenic Dumitru (07.08.2020)
 37. Cu privire la acordarea ajutorului material (26.08.2020)
 38. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (26.08.2020)
 39. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (26.08.2020)
 40. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției caselor de locuit (26.08.2020)
 41. Cu privire la corectarea erorilor în Titlul de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 42. Cu privire la darea în subarendă a terenului (26.08.2020)
 43. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (26.08.2020)
 44. Cu privire la demersurile de la agenții economici, cererile și adresările cetățenilor or. Cupcini și sat. Chiurt (26.08.2020)
 45. Cu privire la eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 46. Cu privire la îcheierea Contractului de superficie pe terenul cu destinație – construcții (26.08.2020)
 47. Cu privire la modificarea bugetului local (26.08.2020)
 48. Cu privire la modificarea unor Decizii (26.08.2020)
 49. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către sezonul rece (26.08.2020)
 50. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (26.08.2020)
 51. Cu privire la aprobarea Taxei pentru studii în Școala de Arte (04.09.2020)
 52. Cu privire la scutirea de plată pentru Școala de Arte (04.09.2020)
 53. Cu privire la stabilirea locului de afișaj electoral și locului pentru desfășurarea întrunirilor cu concurenții electorali pentru alegerile prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)
 54. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru și candidaturilor de rezervă în componența birourilor secțiilor de votare din orașul Cupcini, care vor activa pe perioada alegerilor prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)
 55. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil (03.10.2020)
 56. Cu privire la repartizarea mijloacelor obținute din proiect (06.10.2020)
 57. Cu privire la acordarea unor împuterniciri unui avocat pentru a reprezenta interesele Consiliului Orășenesc Cupcini în instanțele de judecată (13.10.2020)
 58. Cu privire la acordarea ajutorului material (13.10.2020)
 59. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (21.10.2020)
 60. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Cupcini pentru anul 2021 în I și a II-a lectură (21.10.2020)
 61. Cu privire la scutirea de impozitele bunurilor imobiliare și funciare pentru anul 2020 (29.10.2020)
 62. Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru anul 2021 (29.10.2020)
 63. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini Nr. 16/6 din 09.12.2019 (29.10.2020)
 64. Cu privire la impozitul funciar pentru terenurile destinate și folosite de facto ca pășune (29.10.2020)
 65. Cu privire la abilitarea Secretarului Consiliului orășenesc Cupcini în exercitarea atribuțiilor de perfectarea actelor stare civilă (06.11.2020)
 66. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Primăriei orașului Cupcini pentru anul 2021 (06.11.2020)
 67. Cu privire la aprobarea Regulamentului și serviciile de Stare Civilă contra plată pentru anul 2021 (06.11.2020)
 68. Cu privire la împuternicirea primarului orașului Cupcini (06.11.2020)
 69. Cu privire la vărsarea taxelor locale în bugetul local (06.11.2020)
 70. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (14.01.2021)
 71. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (14.01.2021)
 72. Cu privire la situația social-economică a orașului Cupcini în anul 2020 (14.01.2021)
 73. Cu privire la aprobarea listei privind efectivul punctului de conducere al primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (14.01.2021)
 74. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (22.01.2021)
 75. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (22.01.2021)
 76. Cu privire la anularea Deciziilor (22.01.2021)
 77. Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren și înregistrarea lor după UAT Cupcini (22.01.2021)
 78. Cu privire la corectarea erorilor din Titlurile de autentificare a Dreptului Deținătorilor de teren (22.01.2021)
 79. Cu privire la darea în superficie a terenurilor (22.01.2021)
 80. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (22.01.2021)
 81. Cu privire la demolarea casei de locuit (22.01.2021)
 82. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (22.01.2021)
 83. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (22.01.2021)
 84. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (22.01.2021)
 85. Cu privire la modificarea destinațiilor terenurilor (22.01.2021)
 86. Cu privire la procurarea terenurilor aferente (22.01.2021)
 87. Cu privire la proiectarea construcției caselor de locuit (22.01.2021)
 88. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (22.01.2021)
 89. Cu privire la proiectarea reconstrucției caselor de locuit (22.01.2021)
 90. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (22.01.2021)
 91. Cu privire la repartizarea transferurilor (22.01.2021)
 92. Cu privire la scutirea de plată pentru grădinița de copii a unor familii social-vulnerabile (25.01.2021)
 93. Cu privire la demersul Bisericii ”Sfînta Treime” or. Cupcini (04.02.2021)
 94. Cu privire la Demersul IM Gospodăriei Locativ Comunale Cupcini , privind midificările salariului minim garantat pentru anul 2021 (04.02.2021)
 95. Cu privire la acordarea primarului orașului Cupcini d-lui Ivan Ostaficiuc a unor împuterniciri (04.02.2021)
 96. Cu privire la demersul fracțiunii Partidului Socialiștilor din RM (16.02.2021)
 97. Cu privire la cererea cet. Russu Evgheni (17.02.2021)
 98. Cu privire la acordarea a unor împuterniciri (05.03.2021)
 99. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil la 01.01.2021 (11.03.2021)
 100. Cu privire la înverzirea, amenajarea și salubrizarea or. Cupcini și s. Chiurt (15.03.2021)
 101. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (30.03.2021)
 102. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (31.03.2021)
 103. Cu privire la aprobarea planului strategic al primăriei or. Cupcini pentru o perioadă de 7 ani aa. 2021-2028 (07.04.2021)
 104. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (13.05.2021)
 105. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (04.06.2021)
 106. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (04.06.2021)
 107. Cu privire la cererea cet. Nadejda Dumitru (17.08.2021)
 108. Cu privire la demersul locuitorilor or. Cupcini, privind amenajarea unei zone de odihnă cu bazin acvatic (17.08.2021)
 109. Cu privire la modificări în bugetul primăriei pentru anul 2021 (02.09.2021)
 110. Cu privire la executarea lucrărilor pentru amenajarea orașului (02.09.2021)
 111. Cu privire la cererile și adresările locuitorilor or. Cupcini (02.09.2021)
 112. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.09.2021)
 113. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.09.2021)
 114. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (02.09.2021)
 115. Cu privire la aprobarea Taxei pentru studiile în Școala de Arte (02.09.2021)
 116. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (03.09.2021)
 117. Cu privire la cererile și adresările cetățenilor și organizațiilor (03.09.2021)
 118. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (03.09.2021)
 119. Cu privire la modificarea Deciziei (03.09.2021)
 120. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (03.09.2021)
 121. Cu privire la scutirea de plată pentru Școala de Arte (03.09.2021)
 122. Cu privire la procurarea terenurilor aferente imobilelor proprietate privată (03.09.2021)
 123. Cu privire la desemnarea candidaturilor, pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ și rezerva în componența Consiliului electoral Cupcini (29.09.2021)
 124. Cu privire la desemnarea candidaturilor, pentru funcția de membru cu drept de vot deliberativ și rezerva în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare Cupcini (29.09.2021)
 125. Cu privire la stabilirea locului de afișaj electoral și locului pentru desfășurarea întrunirilor cu concurenții electorali (29.09.2021)
 126. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de primar al orașului Cupcini (22.10.2021)
 127. Cu privire la notificarea din 22.10.2021. Dispoziția nr. 52 din 23.09.2021 ”Cu privire la convocarea Ședinței extraordinare a Consilierilor Consiliului orășenesc Cupcini” (26.10.2021)
 128. Cu privire la notificarea din 22.10.2021. Decizia nr. 9.1 din 28.09.2021 ”Cu privire la stoparea lucrărilor de construcție de către compania Fenix-Agro”. (26.10.2021)
 129. Cu privire la Notificarea Nr. 1301.OT6.54 din 09.11.2021 (11.11.2021)
 130. Cu privire la Notificarea Nr. 1301.OT6.53 din 09.11.2021 (11.11.2021)
 131. Cu privire la Notificarea Nr. 1301.OT6.52 din 09.11.2021 (11.11.2021)
 132. Cu privire la Notificarea Nr. 1301.OT6.51 din 09.11.2021 (11.11.2021)
 133. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei or. Cupcini, pentru anul 2022 în I și a II-a lectură (23.11.2021)
 134. Cu privire la aprobarea Taxelor locale pentru anul 2022 (23.11.2021)
 135. Cu privire la modificarea bugetului primăriei or. Cupcini pentru anul 2021 (25.11.2021)
 136. Cu privire la funcția de Secretar interimar al Consiliului orășenesc Cupcini (13.12.2021)
 137. Cu privire la demersul SRL ”Vatrom-Agro” privind reconstrucția clădirii proprietate privată (14.12.2021)
 138. Cu privire la desfășurarea licitației publice (14.12.2021)
 139. Cu privire la eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (14.12.2021)
 140. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (14.12.2021)
 141. Cu privire la procurarea terenurilor aferente (14.12.2021)
 142. Cu privire la proiectarea anexelor la casele de locuit și la apartamente (14.12.2021)
 143. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (14.12.2021)
 144. Cu privire la anularea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (14.12.2021)
 145. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (14.12.2021)
 146. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției caselor de locuit (14.12.2021)
 147. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcțiilor comerciale (14.12.2021)
 148. Cu privire la cererea colectivă a cet. or. Cupcini și s. Chiurt (14.12.2021)
 149. Cu privire la corectarea erorilor în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorilor de teren (14.12.2021)
 150. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (14.12.2021)
 151. Cu privire la demersul ÎCS ”Moldova Zahăr” SRL privind prelungirea Contractului de arendă din 18.10.2011 (14.12.2021)
 152. Cu privire la demersul SRL ”Vatrom-Agro” privind proiectarea construcției depozitului de cereale (14.12.2021)
 153. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de dezvoltare a orașului Cupcini (17.12.2021)
 154. Cu privire la demersul IM GLC Cupcini (23.12.2021)
 155. Cu privire la aprobarea taxei de participare la ședințe ca consilier (05.01.2022)
 156. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (05.01.2022)
 157. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (05.01.2022)
 158. Cu privire la darea de seamă la executarea bugetului 2021 (05.01.2022)
 159. Cu privire la aprobarea listei privind efectivul punctului de conducere al primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (10.01.2022)
 160. Cu privire la cererea cet. Severin Gheorghe, Burlacu Semion, Poltorațcaia Maria, Caminscaia Lilia, Mateevici Ecaterina (10.01.2022)
 161. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea prînzului cald a 15 persoane solicitare (11.01.2022)
 162. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea unui mijloc de transport social (11.01.2022)
 163. Cu privire la aprobarea Regulamentului prestării serviciilor prînzului cald persoanelor solitare (13.01.2022)
 164. Cu privire la aprobarea Regulamentului prestării serviciilor de transport, taxi social familiilor social-vulnerabile (13.01.2022)
 165. Cu privire la actualizarea Planului General Urbanistic de dezvoltare a orașului Cupcini (13.01.2022)
 166. Cu privire la prestarea serviciilor prînzului cald persoanelor solitare (13.01.2022)
 167. Cu privire la prestarea serviciilor de transport, taxi social familiilor social-vulnerabile (13.01.2022)
 168. Cu privire la crearea Grupului de inițiativă a Activităților Locale (GAL) ”Lunca Ciuhurului” (20.01.2022)
 169. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (25.01.2022)
 170. Cu privire la instalarea Intrării în or. Cupcini (26.01.2022)
 171. Cu privire la asocierea orașului Cupcini la Congresul Autorităților Locale din Moldova (02.02.2022)
 172. Cu privire la radierea Contractului de arendă a bazinului acvatic (02.02.2022)
 173. Cu privire la demersul ÎCS ”Natur-Bravo” SRL referitor la demolarea imobilului (02.02.2022)
 174. Cu privire la demersul SC ”MEGASTOC-PRIM” SRL, referitor la încheierea Contractului de arendă (02.02.2022)
 175. Cu privire la demersul Companiei ”Mere-Nord” SRL, referitor la casarea plantației perene (02.02.2022)
 176. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (10.02.2022)
 177. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (21.02.2022)
 178. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Demersul IM Gospodăria Locativ Comunală Cupcini (21.02.2022)
 179. Cu privire la numirea viceprimarului (24.02.2022)
 180. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (24.02.2022)
 181. Cu privire la demolarea WC-ului (24.02.2022)
 182. Cu privire la renovarea și construcția unui WC – public (24.02.2022)
 183. Cu privire la proiectarea construcției garajului pe sectorul de teren proprietate privată (02.03.2022)
 184. Cu privire la corectarea erorilor în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (02.03.2022)
 185. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 186. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 187. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 188. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 189. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 190. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 191. Cu privire la darea de seamă a angajaților primăriei (02.03.2022)
 192. Cu privire la demolarea WC din spatele primăriei (02.03.2022)
 193. Cu privire la organizarea concursului privind amenajarea orașului și localităților componente primăriei Cupcini (02.03.2022)
 194. Cu privire la procurarea echipamentului pentru terenurile de joacă (02.03.2022)
 195. Cu privire la demersul elevilor, părinților și pedagogilor gimnaziului ”M. Sadoveanu” (09.03.2022)
 196. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil (17.03.2022)
 197. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (17.03.2022)
 198. Cu privire la repartizarea transferurilor (17.03.2022)
 199. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (21.03.2022)
 200. Cu privire la demersul SP nr. 2 Cupcini (21.03.2022)
 201. Cu privire la bilunarul de amenajare, înverzire și salubrizare a or. Cupcini, s. Chetroșica Veche și Chiurt (21.03.2022)
 202. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2022 (22.03.2022)
 203. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (07.04.2022)
 204. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (07.04.2022)
 205. Cu privire la aprobarea obiectivului ”Planul Urbanistic de Dezvoltare al orașului Cupcini”, ca solicitare al proiectului ”Satul European” (07.04.2022)
 206. Cu privire la instalarea panoului informativ pe str. Chișinăului, demersul SRL ”IRON NERVERS” (08.04.2022)
 207. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (14.04.2022)
 208. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (14.04.2022)
 209. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (15.04.2022)
 210. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (05.05.2022)
 211. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (05.05.2022)
 212. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru organizarea și desfășurarea Zilei Orașului (05.05.2022)
 213. Cu privire la amplasarea utilajului mobil – stație de betoane, demersul Î.I. ”Belei Igor” (05.05.2022)
 214. Cu privire la aprobarea bunului imobil delimitat, cererea cet. Zaharco Anatolie (05.05.2022)
 215. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli a terenului de joacă pentru copii de pe str. Livezilor, str. Renașterii (05.05.2022)
 216. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli la gunoiștile str. Renașterii (05.05.2022)
 217. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru renovarea scărilor din fața fostei Case de Cultură, str. Livezilor (05.05.2022)
 218. Cu privire la instituirea permisiunii executării golurilor de ușă în locul golurilor de ferestre, ca căi de evacuare, cecerea cet. Hasna Radu (05.05.2022)
 219. Cu privire la schimbarea destinației construcției, cererea cet. Mozac Iurie (05.05.2022)
 220. Cu privire la scutirea de plata de arendă pentru folosirea bazinului acvatic conform solicitării cet. Velariu Toderaș (05.05.2022)
 221. Cu privire la organizarea și desfășurarea festivalului raional al cântecului pascal ”Hristos a înviat” (06.05.2022)
 222. Cu privire la proiectarea construcției garajului, cererea cet. Șochichiu Victor (10.05.2022)
 223. Cu privire la reparația punții de peste rîul Ciuhur și amenajarea fîntînii din preajmă, cererea colectivă a unui grup de cetățeni s. Chetroșica Veche (10.05.2022)
 224. Cu privire la instalarea steagurilor cu logotipul ”Local”, demersul SRL ”Imensitate” (10.05.2022)
 225. Cu privire la Hotărîrea CEC nr. 488 din 06.05.2022 (10.05.2022)
 226. Cu privire la corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile (15.06.2022)
 227. Cu privire la expunerea la licitație publică a terenurilor proprietate APL (15.06.2022)
 228. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022 (15.06.2022)
 229. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 3.19 din 18.03.2022 (15.06.2022)
 230. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 5.6 din 17.05.2022 (15.06.2022)
 231. Cu privire la procurarea surplusului de teren (teren adiacent) (15.06.2022)
 232. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 2 din 27.09.1997 (15.06.2022)
 233. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (15.06.2022)
 234. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru reparația str. Renașterii, Livezilor, Iu. Gagarin (15.06.2022)
 235. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, pentru proiectarea construcției caselor de locuit (15.06.2022)
 236. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de administrator al IM ”Gospodăriei Locativ-Comunale” Cupcini (15.06.2022)
 237. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenurile proprietate publică a Primăriei or. Cupcini (22.06.2022)
 238. Cu privire la defrișarea copacilor uscați din zonele verzi (23.06.2022)
 239. Cu privire la demersul veteranilor războiului din Transnistria (23.06.2022)
 240. Cu privire la demolarea construcțiilor (23.06.2022)
 241. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (23.06.2022)
 242. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Nr. 13.6 din 14.12.2021 (23.06.2022)
 243. Cu privire la procurarea surplusului de teren aferent casei de locuit (23.06.2022)
 244. Cu privire la anularea Deciziilor de atribuire a sectoarelor de teren pentru construcție (23.06.2022)
 245. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile (23.06.2022)
 246. Cu privire la activitatea magazinului alimentar de pe str. Chișinăului 25.3 (28.06.2022)
 247. Cu privire la modificarea Deciziei Nr. 14.3 din 21.11.2019 (28.06.2022)
 248. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2022-2023 (01.08.2022)
 249. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (01.08.2022)
 250. Cu privire la examinarea sesizării Inspectoratului de Poliție Edineț nr. 34.35-7175 din 02.08.2022 (09.08.2022)
 251. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului local privind întrebările funciare (10.08.2022)
 252. Cu privire la proiectarea construcției atelierului auto (10.08.2022)
 253. Cu privire la proiectarea construcției încăperilor gospodărești (10.08.2022)
 254. Cu privire la reparația scărilor de la intrare în blocul locativ (10.08.2022)
 255. Cu privire la amenajarea teritoriului din preajma blocurilor de locuit (10.08.2022)
 256. Cu privire la anularea Deciziilor de atribuire a sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției garajelor (10.08.2022)
 257. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (10.08.2022)

 

Anunț privind organizarea dezbaterii publice (apasă aici)

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iunie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de Decizie pentru ședința Consiliului orășenesc Cupcini

Dezbateri publice anunț (11.01.2022)

Dezbateri publice anunț (12.01.2022)

 

Anunț privind Ședințele Comisiilor de specialitate (apasă aici)
 1. 13.08.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 2. 13.08.2020 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 3. 13.08.2020 Comisia Învățămînt, cultură și problemele sociale
 4. 08.10.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 5. 03.08.2021 Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar
 6. 03.08.2021 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 7. 08.09.2021 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 8. 08.09.2021 Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar
 9. 08.02.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 10. 08.02.2022 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 11. 11.03.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 12. 11.03.2022 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 13. 04.04.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 14. 11.05.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului. Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar

Adrese utile