Anunțuri

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei (apasă aici)
 1. Cu privire la aprobarea taxei de participare la ședințe ca consilier (05.01.2022)
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (05.01.2022)
 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (05.01.2022)
 4. Cu privire la darea de seamă la executarea bugetului 2021 (05.01.2022)
 5. Cu privire la aprobarea listei privind efectivul punctului de conducere al primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (10.01.2022)
 6. Cu privire la cererea cet. Severin Gheorghe, Burlacu Semion, Poltorațcaia Maria, Caminscaia Lilia, Mateevici Ecaterina (10.01.2022)
 7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea prînzului cald a 15 persoane solicitare (11.01.2022)
 8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru întreținerea unui mijloc de transport social (11.01.2022)
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului prestării serviciilor prînzului cald persoanelor solitare (13.01.2022)
 10. Cu privire la aprobarea Regulamentului prestării serviciilor de transport, taxi social familiilor social-vulnerabile (13.01.2022)
 11. Cu privire la actualizarea Planului General Urbanistic de dezvoltare a orașului Cupcini (13.01.2022)
 12. Cu privire la prestarea serviciilor prînzului cald persoanelor solitare (13.01.2022)
 13. Cu privire la prestarea serviciilor de transport, taxi social familiilor social-vulnerabile (13.01.2022)
 14. Cu privire la crearea Grupului de inițiativă a Activităților Locale (GAL) ”Lunca Ciuhurului” (20.01.2022)
 15. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (25.01.2022)
 16. Cu privire la instalarea Intrării în or. Cupcini (26.01.2022)
 17. Cu privire la asocierea orașului Cupcini la Congresul Autorităților Locale din Moldova (02.02.2022)
 18. Cu privire la radierea Contractului de arendă a bazinului acvatic (02.02.2022)
 19. Cu privire la demersul ÎCS ”Natur-Bravo” SRL referitor la demolarea imobilului (02.02.2022)
 20. Cu privire la demersul SC ”MEGASTOC-PRIM” SRL, referitor la încheierea Contractului de arendă (02.02.2022)
 21. Cu privire la demersul Companiei ”Mere-Nord” SRL, referitor la casarea plantației perene (02.02.2022)
 22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (10.02.2022)
 23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (21.02.2022)
 24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Demersul IM Gospodăria Locativ Comunală Cupcini (21.02.2022)
 25. Cu privire la numirea viceprimarului (24.02.2022)
 26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (24.02.2022)
 27. Cu privire la demolarea WC-ului (24.02.2022)
 28. Cu privire la renovarea și construcția unui WC – public (24.02.2022)
 29. Cu privire la proiectarea construcției garajului pe sectorul de teren proprietate privată (02.03.2022)
 30. Cu privire la corectarea erorilor în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (02.03.2022)
 31. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 32. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 33. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 34. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 35. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 36. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (02.03.2022)
 37. Cu privire la darea de seamă a angajaților primăriei (02.03.2022)
 38. Cu privire la demolarea WC din spatele primăriei (02.03.2022)
 39. Cu privire la organizarea concursului privind amenajarea orașului și localităților componente primăriei Cupcini (02.03.2022)
 40. Cu privire la procurarea echipamentului pentru terenurile de joacă (02.03.2022)
 41. Cu privire la demersul elevilor, părinților și pedagogilor gimnaziului ”M. Sadoveanu” (09.03.2022)
 42. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil (17.03.2022)
 43. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (17.03.2022)
 44. Cu privire la repartizarea transferurilor (17.03.2022)
 45. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (21.03.2022)
 46. Cu privire la demersul SP nr. 2 Cupcini (21.03.2022)
 47. Cu privire la bilunarul de amenajare, înverzire și salubrizare a or. Cupcini, s. Chetroșica Veche și Chiurt (21.03.2022)
 48. Cu privire la rectificarea bugetului pentru anul 2022 (22.03.2022)
 49. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (07.04.2022)
 50. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (07.04.2022)
 51. Cu privire la aprobarea obiectivului ”Planul Urbanistic de Dezvoltare al orașului Cupcini”, ca solicitare al proiectului ”Satul European” (07.04.2022)
 52. Cu privire la instalarea panoului informativ pe str. Chișinăului, demersul SRL ”IRON NERVERS” (08.04.2022)
 53. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (14.04.2022)
 54. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (14.04.2022)
 55. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (15.04.2022)
 56. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (05.05.2022)
 57. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (05.05.2022)
 58. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru organizarea și desfășurarea Zilei Orașului (05.05.2022)
 59. Cu privire la amplasarea utilajului mobil – stație de betoane, demersul Î.I. ”Belei Igor” (05.05.2022)
 60. Cu privire la aprobarea bunului imobil delimitat, cererea cet. Zaharco Anatolie (05.05.2022)
 61. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli a terenului de joacă pentru copii de pe str. Livezilor, str. Renașterii (05.05.2022)
 62. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli la gunoiștile str. Renașterii (05.05.2022)
 63. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru renovarea scărilor din fața fostei Case de Cultură, str. Livezilor (05.05.2022)
 64. Cu privire la instituirea permisiunii executării golurilor de ușă în locul golurilor de ferestre, ca căi de evacuare, cecerea cet. Hasna Radu (05.05.2022)
 65. Cu privire la schimbarea destinației construcției, cererea cet. Mozac Iurie (05.05.2022)
 66. Cu privire la scutirea de plata de arendă pentru folosirea bazinului acvatic conform solicitării cet. Velariu Toderaș (05.05.2022)
 67. Cu privire la organizarea și desfășurarea festivalului raional al cântecului pascal ”Hristos a înviat” (06.05.2022)
 68. Cu privire la proiectarea construcției garajului, cererea cet. Șochichiu Victor (10.05.2022)
 69. Cu privire la reparația punții de peste rîul Ciuhur și amenajarea fîntînii din preajmă, cererea colectivă a unui grup de cetățeni s. Chetroșica Veche (10.05.2022)
 70. Cu privire la instalarea steagurilor cu logotipul ”Local”, demersul SRL ”Imensitate” (10.05.2022)
 71. Cu privire la Hotărîrea CEC nr. 488 din 06.05.2022 (10.05.2022)
 72. Cu privire la corectarea erorilor în registrul bunurilor imobile (15.06.2022)
 73. Cu privire la expunerea la licitație publică a terenurilor proprietate APL (15.06.2022)
 74. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022 (15.06.2022)
 75. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 3.19 din 18.03.2022 (15.06.2022)
 76. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 5.6 din 17.05.2022 (15.06.2022)
 77. Cu privire la procurarea surplusului de teren (teren adiacent) (15.06.2022)
 78. Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 2 din 27.09.1997 (15.06.2022)
 79. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (15.06.2022)
 80. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru reparația str. Renașterii, Livezilor, Iu. Gagarin (15.06.2022)
 81. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, pentru proiectarea construcției caselor de locuit (15.06.2022)
 82. Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de administrator al IM ”Gospodăriei Locativ-Comunale” Cupcini (15.06.2022)
 83. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raporturile juridice de superficie și locațiune care au ca obiect terenurile proprietate publică a Primăriei or. Cupcini (22.06.2022)
 84. Cu privire la defrișarea copacilor uscați din zonele verzi (23.06.2022)
 85. Cu privire la demersul veteranilor războiului din Transnistria (23.06.2022)
 86. Cu privire la demolarea construcțiilor (23.06.2022)
 87. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (23.06.2022)
 88. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Nr. 13.6 din 14.12.2021 (23.06.2022)
 89. Cu privire la procurarea surplusului de teren aferent casei de locuit (23.06.2022)
 90. Cu privire la anularea Deciziilor de atribuire a sectoarelor de teren pentru construcție (23.06.2022)
 91. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile (23.06.2022)
 92. Cu privire la activitatea magazinului alimentar de pe str. Chișinăului 25.3 (28.06.2022)
 93. Cu privire la modificarea Deciziei Nr. 14.3 din 21.11.2019 (28.06.2022)
 94. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2022-2023 (01.08.2022)
 95. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (01.08.2022)
 96. Cu privire la examinarea sesizării Inspectoratului de Poliție Edineț nr. 34.35-7175 din 02.08.2022 (09.08.2022)
 97. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului local privind întrebările funciare (10.08.2022)
 98. Cu privire la proiectarea construcției atelierului auto (10.08.2022)
 99. Cu privire la proiectarea construcției încăperilor gospodărești (10.08.2022)
 100. Cu privire la reparația scărilor de la intrare în blocul locativ (10.08.2022)
 101. Cu privire la amenajarea teritoriului din preajma blocurilor de locuit (10.08.2022)
 102. Cu privire la anularea Deciziilor de atribuire a sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției garajelor (10.08.2022)
 103. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (10.08.2022)
 104. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (22.08.2022)
 105. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (22.08.2022)
 106. Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și animalelor domestice în aria Primăriei Cupcini (22.08.2022)
 107. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare (29.09.2022)
 108. Cu privire la cererea cet. Levco A. (29.09.2022)
 109. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (29.09.2022)
 110. Cu privire la reconstrucția balconului la apartament (29.09.2022)
 111. Cu privire la radierea gospodăriilor țărănești de fermieri conform Legii nr. 51.2022 ”Cu privire la instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) (29.09.2022)
 112. Cu privire la proiectarea construcției stației de deservire a automobilelor (29.09.2022)
 113. Cu privire la modificarea unor Decizii (29.09.2022)
 114. Cu privire la întocmirea actelor pentru legalizarea construcțiilor neautorizate (29.09.2022)
 115. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare gimnaziului ”Clemente Danilceac” Cupcini (29.09.2022)
 116. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru instalarea tomberoanelor pentru gunoi și îngradirea lor (29.09.2022)
 117. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru pavarea trotuarului lîngă biserica ”Sfînta Treime” din or. Cupcini (29.09.2022)
 118. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru pavarea unei porțiuni de trotuar pe strada Ștefan cel Mare (29.09.2022)
 119. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația în variantă albă a unei porțiuni străzii Ștefan cel Mare (29.09.2022)
 120. Cu privire la executarea bugetului primăriei Cupcini pentru 6 luni ale anului 2022 (29.09.2022)
 121. Cu privire la executarea bugetului primăriei Cupcini pentru 9 luni ale anului 2022 (29.09.2022)
 122. Cu privire la modificarea bugetului (29.09.2022)
 123. Cu privire la plata pentru studii la școala de Arte Cupcini (29.09.2022)
 124. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către perioada rece (29.09.2022)
 125. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (29.09.2022)
 126. Cu privire la scutirea de plată pentru unii elevi de la Școala de Arte Cupcini (29.09.2022)
 127. Cu privire la acordarea ajutorului material (29.09.2022)
 128. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare – contribuție la repararea clădirii bisericii ”Înălțarea Domnului” din s. Chiurt (29.09.2022)
 129. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (29.09.2022)
 130. Cu privire la inițierea procedurii de corectare a erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor și aprobarea documentației cadastrale corectate (03.10.2022)
 131. Cu privire la raportul directorului Școlii de Arte Cupcini (07.10.2022)
 132. Cu privire la acordarea ajutorului bănesc (21.10.2022)
 133. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru lucrările de reparație a străzilor (21.10.2022)
 134. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru reparația fîntînii publice de pe str. Ștefan cel Mare (21.10.2022)
 135. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru reparația pieții din fața primăriei (21.10.2022)
 136. Cu privire la aprobarea planului cadastral str. D. Cantemir, 5 (21.10.2022)
 137. Cu privire la aprobarea regulamentului de utilizare fondului de rezervă a primăriei Cupcini (21.10.2022)
 138. Cu privire la demersul consilierului Belei A. (21.10.2022)
 139. Cu privire la executarea bugetului primăriei Cupcini pentru 9 luni ale anului 2022 (21.10.2022)
 140. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare (21.10.2022)
 141. Cu privire la iluminarea str. Ștefan cel Mare (21.10.2022)
 142. Cu privire la modificarea bugetului primăriei Cupcini (21.10.2022)
 143. Cu privire la Statutul și Regulamentul intern de funcționare a Casei de Creație Cupcini (21.10.2022)
 144. Cu privire la Statutul și Regulamentul intern de funcționare a Școlii de Arte Cupcini (21.10.2022)
 145. Cu privire la replanificarea băii comune în cameră de locuit (24.10.2022)
 146. Cu privire la scutirea de impozitele bunurilor imobiliare și funciare pentru anul 2022 (16.11.2022)
 147. Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru anul 2023 (16.11.2022)
 148. Cu privire la vărsarea taxelor locale în bugetul local (16.11.2022)
 149. Cu privire la abilitarea secretarului Consiliului orășenesc Cupcini în executarea atribuțiilor de perfectare a Actelor de Stare Civilă (01.12.2022)
 150. Cu privire la aprobarea planului de activitate al primăriei orașului Cupcini pentru anul 2023 (01.12.2022)
 151. Cu privire la aprobarea Regulamentului de prestare a serviciilor Stare Civilă contra plată pentru anul 2023 (01.12.2022)
 152. Cu privire la împuternicirea primarului orașului Cupcini (01.12.2022)
 153. Cu privire la instituirea CUPS (Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor Publice) (05.12.2022)
 154. Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei or. Cupcini pentru anul 2023 (06.01.2023)
 155. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 13.3 din 08.12.2022 (06.01.2023)
 156. Cu privire la acordarea ajutorului material (06.01.2023)
 157. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Nr. 13.7 din 08.12.2022 (09.01.2023)
 158. Raportul privind situația social-economică a orașului Cupcini pentru anul 2022 (09.01.2023)
 159. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (09.01.2023)
 160. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare nounăscuților (11.01.2023)
 161. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea contribuției la proiectele în derulare (11.01.2023)
 162. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și petrecerea sărbătorii de 8 Martie (11.01.2023)
 163. Cu privire la aprobarea străzilor pentru reparație în variantă albă (11.01.2023)
 164. Cu privire la întărirea statelor de personal la ÎM GLC Cupcini în anul 2023 (11.01.2023)
 165. Cu privire la prestarea serviciului prînzului cald persoanelor vulnerabile (11.01.2023)
 166. Cu privire la stabilirea tarifelor noi pentru evacuarea deșeurilor de către ÎM GLC Cupcini pentru anul 2023 (11.01.2023)
 167. Cu privire la anularea Deciziei Primăriei orașului Cupcini nr. 2ș din 22.04.1994 (12.01.2023)
 168. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile formate prin separare (12.01.2023)
 169. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică (12.01.2023)
 170. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției caselor de locuit (12.01.2023)
 171. Cu privire la casarea și defrișarea plantației perene (12.01.2023)
 172. Cu privire la cererea cet. (12.01.2023)
 173. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (12.01.2023)
 174. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare (12.01.2023)
 175. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orășenesc Cupcini nr. 10.18 din 11.10.2022 (12.01.2023)
 176. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orășenesc Cupcini nr. 12.8 din 16.11.2022 (12.01.2023)
 177. Cu privire la proiectarea construcțiilor gospodărești (12.01.2023)
 178. Cu privire la acordarea ajutorului material (08.02.2023)
 179. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (08.02.2023)
 180. Cu privire la servicii de elaborare a Amenajării parcului cu teren de joacă și odihnă, pentru maturi și copii, terenului de fotbal or. Cupcini (08.02.2023)
 181. Cu privire la modificarea Deciziei Nr. 1.6 din 25.01.2023 (08.02.2023)
 182. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru construcția și instalarea gunoiștilor (13.02.2023)
 183. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea comemorării ostașilor căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial (13.02.2023)
 184. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a Copiilor (13.02.2023)
 185. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea Zilei orașului Cupcini, Hramului satelor Chetroșica Veche și Chiurt (13.02.2023)
 186. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea puieților și florilor (13.02.2023)
 187. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația Monumentului Eroilor din satul Chiurt (13.02.2023)
 188. Cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli pentru reparația străzilor în or. Cupcini, satele Chetroșica Veche și Chiurt (13.02.2023)
 189. Cu privire la demersul ÎM GLC Cupcini (13.02.2023)
 190. Cu privire la desfășurarea bilunarului de amenajare, salubrizare și înverzirea orașului și localităților componente primăriei Cupcini (13.02.2023)
 191. Cu privire la organizarea concursului privind amenajarea orașului Cupcini, satelor Chetroșica Veche și Chiurt (13.02.2023)
 192. Cu privire la aprobarea componenței comisiilor pentru desfășurarea concursului privind amenajarea și salubrizarea orașului Cupcini și a localităților din componența primăriei Cupcini (23.02.2023)
 193. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru premierea învingătorilor (23.02.2023)
 194. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare participanților la cel de-Al Doilea Război Mondial (02.03.2023)
 195. Cu privire la aprobarea listei efectivului punctului de conducere al Primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (02.03.2023)
 196. Cu privire la anularea unor Decizii (06.03.2023)
 197. Cu privire la atribuirea în proprietate și eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (06.03.2023)
 198. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, pentru proiectarea construcțiilor caselor de locuit (06.03.2023)
 199. Cu privire la atribuirea sectorului de teren pentru proiectarea construcției garajului (06.03.2023)
 200. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (06.03.2023)
 201. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren, demersul SRL „Vatrom-Agro” (06.03.2023)
 202. Cu privire la extragerea arborilor uscați și în proces de uscare din fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier (06.03.2023)
 203. Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare (06.03.2023)
 204. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (06.03.2023)
 205. Cu privire la modificarea destinației imobilului (06.03.2023)
 206. Cu privire la procurarea terenului aferent de sub frigider (06.03.2023)
 207. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (06.03.2023)
 208. Cu privire la procurarea terenurilor aferente imobilelor (06.03.2023)
 209. Cu privire la anularea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (06.03.2023)
 210. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (10.03.2023)
 211. Cu privire la cererea referitor la rezoluțiunea contractului de dare în folosire – separată a terenului de sub fondul apelor (10.03.2023)
 212. Cu privire la aprobarea Listei gospodăriilor țărănești supuse radierii conform Deciziei Consiliului or. Cupcini nr. 10.15 din 11.10.2022 (16.03.2023)
 213. Cu privire la modificarea și completarea anexei Deciziei nr. 13.21 din 08.12.2022 (16.03.2023)
 214. Cu privire la oferirea titlului „Cetățean de onoare” partenerilor în colaborare din România și Ucraina (16.03.2023)
 215. Cu privire la acordarea ajutorului material (16.03.2023)
 216. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru reparația izvoarelor (16.03.2023)
 217. Cu privire la cererea SA „Cereale-Cupcini” (20.03.2023)
 218. Cu privire la cererea SRL „Pro-Nicma” (20.03.2023)
 219. Cu privire la cererile GȚ „Dragomir Ana-Maria” (20.03.2023)
 220. Cu privire la expunerea la licitație publică a terenurilor proprietate APL (20.03.2023)
 221. Cu privire la rezoluțiunea contractului de arendă funciară a terenului (20.03.2023)
 222. Cu privire la acordarea premiului unic (25.04.2023)
 223. Cu privire la acordarea ajutorului material (17.05.2023)
 224. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru reparația străzilor din Chetroșica Veche (17.05.2023)
 225. Cu privire la corectarea erorilor în Registrul Bunurilor Imobile și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (17.05.2023)
 226. Cu privire la demersul Consiliului de Administrare a IM GLC Cupcini (17.05.2023)
 227. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini nr. 2.67 din 04.04.2023, demersul ÎCS „Natur-Bravo” SRL (17.05.2023)
 228. Cu privire la Notificarea Cancelariei de Stat (17.05.2023)
 229. Cu privire la acordarea ajutorului material (13.06.2023)
 230. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (13.06.2023)
 231. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru reparația străzilor (13.06.2023)
 232. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică formate prin separare (13.06.2023)
 233. Cu privire la lichidarea gospodăriilor țărănești radiate conform deciziei nr. 2.42 din 04.04.2023 (13.06.2023)
 234. Cu privire la modificarea bugetului local (13.06.2023)
 235. Cu privire la implementarea proiectului (21.07.2023)
 236. Cu privire la demersul Uniunii Coreografilor din Republica Moldova (21.07.2023)
 237. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2023-2024 (14.08.2023)
 238. Cu privire la acordarea ajutorului material (17.08.2023)
 239. Cu privire la înfrățirea orașului Cupcini cu comuna Șcheia, județul Suceava (17.08.2023)
 240. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (17.08.2023)
 241. Cu privire la aprobarea Statutului IET – creșă Nr. 2 „Floricica” (21.08.2023)
 242. Cu privire la aprobarea Regulamentului – tip, privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului orășenesc Cupcini și utilizarea mijloacelor acestuia (22.08.2023)
 243. Cu privire la cererea cetățeanului Gheorghe R., referitor la darea în subarendă a terenului agricol (22.08.2023)
 244. Cu privire la cererea cetățeanului Serghei B., reprezentant al cetățeanului Dmitri Ș. („locatar”), referitor la darea în sublocațiune a terenului aferent construcției (22.08.2023)
 245. Cu privire la darea în comodat a clădirii proprietate publică a Primăriei or. Cupcini, IP Gimnaziul „Clemente Danilceac” Cupcini (22.08.2023)
 246. Cu privire la anularea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de teren (22.08.2023)
 247. Cu privire la atribuirea în proprietate a terenului de sub casa de locuit (22.08.2023)
 248. Cu privire la atribuirea sectorului de teren (22.08.2023)
 249. Cu privire la corectarea erorilor în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (22.08.2023)
 250. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (22.08.2023)
 251. Cu privire la procurarea terenurilor aferente construcțiilor proprietate privată a întreprinderilor și a organizațiilor pe teritoriul or. Cupcini (22.08.2023)
 252. Cu privire la reconstrucția bucătăriei de vară (22.08.2023)
 253. Cu privire la cererea S.R.L. „DMG COMPANY” (22.08.2023)
 254. Cu privire la acordarea îndemnizației unice aleșilor locali (04.09.2023)
 255. Cu privire la plata pentru studii la școala de Arte Cupcini (05.09.2023)
 256. Cu privire la scutirea de plată pentru unii elevi de la Școala de Arte Cupcini (05.09.2023)
 257. Cu privire la transmiterea în gestiunea IM GLC Cupcini a unor bunuri mobile (11.09.2023)
 258. Cu privire la modificarea componenței membrilor comisiei de administrare a IM GLC Cupcini (11.09.2023)
 259. Cu privire la reconfirmarea în funcție de administrator al IM GLC Cupcini (11.09.2023)
 260. Cu privire la demersul administrației IET nr. 2 „Floricica” (11.09.2023)
 261. Cu privire la achiziționarea serviciilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor din or. Cupcini, r. Edineț (11.09.2023)
 262. Cu privire la aprobarea „Planului Urbanistic de Detaliu” privind amplasarea unei construcții comerciale (13.09.2023)
 263. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (15.11.2023)
 264. Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru anul 2024 (23.11.2023)
 265. Cu privire la scutirea de impozitele bunurilor imobiliare și funciare pentru anul 2023 (23.11.2023)
 266. Cu privire la vărsarea taxelor locale în bugetul local (23.11.2023)
 267. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Cultural din s. Chiurt (11.12.2023)
 268. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură polivalente din or. Cupcini (11.12.2023)
 269. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al primăriei orașului Cupcini pentru anul 2024 (03.01.2024)
 270. Cu privire la darea de seamă la executarea bugetului 2023 (05.01.2024)
 271. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (09.01.2024)
 272. Cu privire la adoptarea Regulamentului pentru salubrizarea orașului Cupcini (09.01.2024)
 273. Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit (09.01.2024)
 274. Cu privire la aprobarea listei efectivului punctului de conducere al Primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (12.01.2024)
 275. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (12.01.2024)
 276. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (12.01.2024)
 277. Cu privire la acordarea ajutorului material (17.01.2024)
 278. Cu privire la Demersul „Soluții IT” SRL, Orange Moldova (18.01.2024)
 279. Cu privire la efectuarea lucrărilor de terasament, privind curățirea afluentului râului Ciuhur (25.01.2024)
 280. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare cu prilejul Zilei 8 Martie (25.01.2024)
 281. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (30.01.2024)
 282. Cu privire la atribuirea în proprietate și eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (30.01.2024)
 283. Cu privire la corectarea erorilor în RBI și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren, în care au fost depistate înscrieri incorecte (30.01.2024)
 284. Cu privire la formarea sectorului de teren prin separare (30.01.2024)
 285. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini (30.01.2024)
 286. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini № 6.19 din 09.07.2020 (30.01.2024)
 287. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (30.01.2024)
 288. Cu privire la modificarea modului de folosință a apartamentului (30.01.2024)
 289. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (30.01.2024)
 290. Cu privire la repartizarea sectorului de teren, pentru proiectarea construcției casei individuale de locuit (30.01.2024)
 291. Cu privire la rezoluțiunea Contractului de arendă funciară (30.01.2024)
 292. Cu privire la anularea obligațiilor fiscale (06.02.2024)
 293. Cu privire la acordarea ajutorului material (16.02.2024)
 294. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (16.02.2024)
 295. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru reparația străzilor (16.02.2024)
 296. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (16.02.2024)
 297. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru elaborarea proiectului tehnic (16.02.2024)
 298. Cu privire la implementarea proiectului (16.02.2024)
 299. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, demersul Î.M. Apă-Canal Edineț (04.03.2024)
 300. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, pentru lucrări de amenajare a orașului Cupcini (04.03.2024)
 301. Cu privire la acordarea ajutorului material (09.04.2024)
 302. Cu privire la desfășurarea bilunarului de înverzire, amenajare și salubrizarea or. Cupcini (09.04.2024)
 303. Cu privire la Notificarea nr. 1301.OT6.14 din 08.04.2024 a Oficiului Teritorial Cancelariei de Stat Edineț (09.04.2024)
 304. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (09.04.2024)
 305. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru Veteranii celui de-al doilea Război Mondial (10.04.2024)
 306. Cu privire la transmiterea documentelor S.A. „Nordtutun” către arhiva Primăriei or. Cupcini (12.04.2024)
 307. Cu privire la amenajarea parcării conform proiectului (15.04.2024)
 308. Cu privire la anularea Deciziei Consiliului or. Cupcini nr. 6.14-2-1 din 05.07.2018 (15.04.2024)
 309. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (15.04.2024)
 310. Cu privire la atribuirea cotei de teren echivalente (15.04.2024)
 311. Cu privire la atribuirea spațiului locativ (15.04.2024)
 312. Cu privire la închiderea coridorului în blocul de locuit (15.04.2024)
 313. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini nr. 2.22 din 21.03.2024 (15.04.2024)
 314. Cu privire la procurarea terenului aferent (15.04.2024)
 315. Cu privire la proiectarea reconstrucției casei (15.04.2024)
 316. Cu privire la radierea gospodăriilor țărănești (de fermier), conform Legii nr. 51.2022 (15.04.2024)
 317. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini nr. 1.45 din 13.02.2024 (15.04.2024)
 318. Cu privire la proiectarea construcției garajului (15.04.2024)
 319. Cu privire la deschiderea accesului la apartament (15.04.2024)
 320. Cu privire la instalarea panourilor fotovoltaice (15.04.2024)
 321. Cu privire la conectarea fântînii la rețeaua electrică (15.05.2024)
 322. Cu privire la atribuirea sectorului de teren pentru instalarea monumentului în memoria veteranilor de război (15.05.2024)
 323. Cu privire la proiectarea construcției bucătăriei de vară pe terenul aferent blocului de locuit (15.05.2024)
 324. Cu privire la corectarea erorilor în RBI și în Titlurile de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (15.05.2024)
 325. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (15.05.2024)
 326. Cu privire la alocarea soldului de mijloace bănești (15.05.2024)
 327. Cu privire la anularea și repartizarea bonului de repartiție (15.05.2024)
 328. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (15.05.2024)
 329. Cu privire la aprobarea Regulamentului (15.05.2024)
 330. Cu privire la instalarea panoului informativ în preajma sediului farmaciei (16.05.2024)
 331. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (16.05.2024)
 332. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea ÎM GLC Cupcini a unor mijloace fixe (17.05.2024)
 333. Cu privire la acordarea ajutorului material (17.05.2024)
 334. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (23.05.2024)

 

Anunț privind organizarea dezbaterii publice (apasă aici)

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iunie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de Decizie pentru ședința Consiliului orășenesc Cupcini

Dezbateri publice anunț (11.01.2022)

Dezbateri publice anunț (12.01.2022)

Dezbateri publice anunț (08.07.2023)

Dezbateri publice anunț (20.12.2023)

 

Anunț privind Ședințele Comisiilor de specialitate (apasă aici)
 1. 13.08.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 2. 13.08.2020 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 3. 13.08.2020 Comisia Învățămînt, cultură și problemele sociale
 4. 08.10.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 5. 03.08.2021 Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar
 6. 03.08.2021 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 7. 08.09.2021 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 8. 08.09.2021 Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar
 9. 08.02.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 10. 08.02.2022 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 11. 11.03.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico – financiare și dezvoltarea social – economică a orașului
 12. 11.03.2022 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 13. 04.04.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 14. 11.05.2022 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului. Comisia Agricultură, Industrie, Amenajarea teritoriului și Reglementarea regimului funciar
 15. 11.01.2023 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 16. 11.01.2023 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 17. (Data publicării 04.12.2023) Agricultură, industrie, ecologie, și amenajarea teritorilui
 18. (Data publicării 04.12.2023) Finanțe, buget, probleme sociale și juridice
 19. (Data publicării 22.05.2024) Comisia Agricultură, Industrie, Ecologie și Amenajarea Teritoriului
 20. (Data publicării 22.05.2024) Comisia Finanțe și Buget, Probleme Sociale și Juridice

Adrese utile