Primăria orașului Cupcini anunță dezbateri publice

Dezbaterea publică va avea loc în data de: 20 decembrie 2023, ora 14.00, în incinta Primăriei orașului Cupcini, strada Livezilor, 6.

Sunt invitați la dezbaterea publică cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, managerii instituțiilor de învățământ, conducători ai instituțiilor medicale din oraș, conducători ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, alte părți interesate de a se implica în procesul decizional al orașului.

Scopul dezbaterii publice este:
– de a informa publicul asupra procesului decizional din cadrul Consiliului orășenesc și primăriei orașului Cupcini;
– de a asigura cetățenilor și părților interesate posibilitatea participării directe la procesul decizional;
– să asigure transparența activității Consiliului, primăriei orașului Cupcini și subdiviziunilor structurale.

În cadrul dezbaterii publice participanții pot să-și expună opiniile, recomandările asupra proiectelor de Decizie.

La dezbaterea publică vor fi dezbătute următoarele proiecte de Decizii:

1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Cultură polivalente din or. Cupcini
Raportor: Belei Adrian
Tel: 0 (246) 7-11-83

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Cultural din s. Chiurt
Raportor: Belei Adrian
Tel: 0 (246) 7-11-83

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind menținerea curățeniei pe teritoriul Primăriei or. Cupcini
Raportor: Belei Adrian
Tel: 0 (246) 7-11-83

Adrese utile