Primăria orașului Cupcini anunță dezbateri publice

Primăria orașului Cupcini anunță dezbateri publice la subiectul: „Planul Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unei construcții comerciale cu prestări servicii în limitele terenului privat cu nr. cad. 4102106.187;184 din r-nul Edineț, or. Cupcini, str. Chișinău, 25/2, care vor avea loc la data de 23.10.2023, în incinta Primăriei orașului Cupcini, sala de ședințe, ora 14:00.

Se invită toți locuitorii, în mod special, sunt așteptați locatarii blocurilor adiacente, la discuții cu proprietarul bunului imobil și administrația APL.
Totodată, Vă aducem la cunoștință, că în Primăria or. Cupcini există registru în care Dvs puteți să vă expuneți părerile și propunerile referitor la subiectul sus menționat.

Adrese utile