Stimați locuitori ai orașului Cupcini, satelor Chetroșica Veche și Chiurt

Vă informăm, că cu ajutorul din partea Guvernului Republicii Moldova vom primi 13 984 foi de ardezie din numărul de 19 000 necesar. Ajutorul va veni în cîteva tranșe, deoarece au pătimit grav mai multe localități nu numai din raionul Edineț, dar și altele.

Primăria caută toate variantele posibile ale mijloacelor financiare, pentru acordarea ajutorului. Stopăm tot felul de construcții și reparații din nou în afara celor, care au fost planificate cu mijloace financiare deja aprobate.

Va fi aprobat Regulamentul criteriilor de acordare a ajutorului, ținînd cont de pensionarii singuratici, invalizi, familii cu mulți copii, familii social-vulnerabile, instituții publice, case complet descoperite.

În această ordine de idei ținem să Vă aducem calde mulțumiri și recunoștință celor locuitori, care s-au implicat destul de activ în amenajarea și curățirea orașului după dezastrul lăsat de calamitățile naturale din 25.07.2023.

Dar de lucru încă este foarte mult. Este imposibil în termen scurt de lichidat toate consecințele acestei furtuni groaznice.

Avem nevoie de bărbați voluntari, care ar putea ajuta la încărcat grămezile de gunoi adunate la colțurile străzilor. Angajații Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală” Cupcini nu reușesc să încarce tot gunoiul pentru expediere.
Mai este de lucru în parcuri.

Venim cu îndemnul să ne implicăm cu toții în procesul curățeniei orașului, să păstrăm calmul, să avem răbdare, să ajutăm pe cei mai triști ca noi.

Să mulțumim Domnului, că nu sunt jertfe și să ne rugăm să ne ajute să ieșim din acest impas.
Mulțumim pentru înțelegere.

Adrese utile