Anunț public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria or. Cupcini, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată „Construcția centralei termice de producere a aburului – 16 t/oră pe combustibil gazos (de bază) și combustibil solid (de rezervă), pe teren cu n/c 4102105.034 de pe str. Chișinăului, 43, or. Cupcini”, beneficiar Î.C.S. „Natur – Bravo” S.A.

Adrese utile