Dările de seamă pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în mod electronic

Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform prevederilor Legii nr. 356/2022.
Dările de seamă se vor prezenta în mod electronic obligatoriu aferent perioadelor fiscale începând cu 1 ianuarie 2023.
Excepție sunt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică este la alegere.

Adrese utile