Anunț!

Casa Națională de Asigurări Sociale aduce la cunoștința beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, stabilite până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 5000  lei, că a fost finanțat suportul unic în mărime de 1500 lei.

Reamintim, că suportul respectiv este destinat:
• beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă,
• beneficiarilor de pensii speciale,
• beneficiarilor de pensii anticipate pentru carieră lungă,
• beneficiarilor de pensii de dizabilitate,
• beneficiarilor de pensii de urmaș,
• beneficiarilor de pensii pentru vechime în muncă,
• beneficiarilor de pensii unor categorii de angajați din aviația civilă,
• beneficiarilor de pensii funcționarilor publici,
• beneficiarilor de pensii unor categorii de angajați din domeniul culturii,
• beneficiarilor de pensii militarilor în termen și membrilor lor de familie,
• beneficiarilor de pensii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl,
• beneficiarilor de pensii din rândurile structurilor de forță,
• beneficiarilor de alocații sociale de stat.

Beneficiarii de prestaţii sociale ce dețin card bancar își pot ridica banii de la instituţiile bancare, iar ceilalți beneficiari – din orice oficiu poştal, indiferent de locul de domiciliu și data de achitare a prestațiilor.

Adrese utile