ANUNȚ

Primăria or. Cupcini aduce la cunoștință deținătorilor de cote echivalente de teren din raza primăriei, că la dată de 08 iulie 2022 în incinta Casei de Cultură din or. Cupcini la ora 14.00 v-a avea loc adunarea generală a cotașilor în sensul implimentării procedurii pentru corectarea erorilor a bunurilor imobile amplasate în or. Cupcini în cadrul proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară, cu prezența executorului lucrărilor de corectare a erorilor ”TERRALEX GRUP” SRL, reprezentantul SCT Edineț al IP Agenției Servicii Publice și reprezentanții APL Cupcini.

Adrese utile