Parteneriate Colaborare fructuoasă

În luna februarie 2017, a avut loc un eveniment semnificativ pentru autorităţile publice locale din raionul Edineţ, Republica Moldova, şi din judeţul Botoşani, România. La Consiliul raional Edineţ, primării ale localităţilor de o parte şi alta ale râului Prut au semnat acorduri de parteneriat, intenţionând ca împreună să atragă fonduri europene transfrontaliere pentru dezvoltarea infrastructurii oraşelor şi satelor.

Oraşul Cupcini s-a înfrăţit cu oraşul Săveni. Aceste două primării au încheiat un acord de parteneriat Program operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin care s-a stabilit o colaborare fructuoasă, cu vizite reciproce şi aplicări comune.

În cadrul parteneriatului a fost câştigat Proiectul-oglindă transfrontalier în domeniul Culturii „Promovarea moştenirii cultural transfrontaliere şi rebrănduirea artelor locale şi culturale – colectarea moştenirii transfrontaliere”, susţinut de Uniunea Europeană .

Implicarea ca parteneri în acest proiect a deschis începutul unui schimb de cunoştinţe şi experienţe noi. Activitatea partenerilor contribuie la dezvoltarea unei strategii comune de branding, fiind realizate acțiuni specifice pentru promovarea și valorificarea patrimoniului cultural local din Săveni și Cupcini.

În context a fost creată Echipa de proiect, implicată la scrierea şi implementarea proiectului dat. De asemenea, proiectul oferă oportunitatea de consolidare a capacităților de a discuta în grupuri întrebările strigente, ca apoi rezultatele să fie propuse în acțiuni strategice.

În urma discuţiilor cu grupuri de locuitori ai oraşului de diferite vârste s-a decis şi s-a aprobat procurarea în cadrul Proiectului dat a instrumentelor aerofone, pentru organizarea Fanfarei la Şcoala de Arte din oraşul Cupcini.

În procesul de instruire importantă este dezvoltarea independenței în aprecierea estetică morală a realității prin arta muzicală, aspirația de valorificare a propriului potențial spiritual și cultura intelectuală prin generarea interesului pentru trecut şi valorile culturii naționale.

Şcoala de Arte din or. Cupcini este o instituţie instructiv-educativă unde elevii învaţă Frumosul prin Muzică şi Artă. Iar profesorii de arte sunt acei care pot construi podeţul dintre trecut-prezent-viitor.

Mulţi dintre absolvenţii instituţiei respective şi-au continuat studiile în domeniul muzicii, devenind muzicieni, artişti, compozitori vestiţi. Ei sunt mândria oraşului, ducându-i faima nu numai în ţară, dar şi peste hotarele ei.

În prezent frecventează Şcoala de Arte 118 elevi – la dispărţitura Muzică şi 42 elevi – Pictură.

În cadrul proiectului iniţiat vor fi procurate 64 de instrumente aerofone, pupitru note – 50 bucăţi, ancii (clarinet, saxofon) – 100 bucăţi. Această achiziţie valoroasă va îmbogăţi vădit arsenalul Şcolii de Arte Cupcini, prilejuind şi multe bucurii atât pentru elevii şi profesori, cât şi pentru toţi locuitorii oraşului.

În această ordine de idei, vreau să aduc calde mulţumiri partenerilor de Proiect din România – Primăria Săveni, dlui primar Petru-Relu Tîrzioru, dlui primar de Cupcini Ivan Ostaficiuc, Consiliului orăşenesc Cupcini şi, nu în ultimul rând, Echipei de lucru Săveni şi Cupcini.

Lăcrămioara BEJENARI,

       mananger de proiect       

Adrese utile