Informarea populației orașului Cupcini și controlul respectării normelor preventive în lupta cu COVID-19

Angajații primăriei or. Cupcini sunt implicați în activitățile legate de informarea populației despre metodele și regulile protejării împotriva epidemiei COVID-19, aducînd la cunoștința locuitorilor necesitatea respectării acestora, mărirea nivelului de conștientizare în raport personal și a celor din jur.

Adrese utile