Programul Comunitatea Mea prelungește termenul de aplicare…. 

În atenția potențialilor solicitanți, termenul de aplicare pentru Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri, organizații media și grupuri civice a fost extins.

Detaliile sunt prezentate mai jos.

Programul USAID Comunitatea Mea lansează Programul de Granturi Mici, la care sunt invitate să aplice asociațiile obștești/neguvernamentale, organizațiile media și grupurile civice/de inițiativă pentru a implementa proiecte ce sporesc transparența Administrației Publice locale în comunitățile partenere* ale programului.

Granturile se oferă cu scopul de a implementa instrumente orientate spre creșterea transparenței activității Administrației Publice Locale (APL) în comunitate, dezvoltarea diferitor platforme online și offline de colaborare între APL și cetățeni, în special cu grupurile marginalizate, implementarea acțiunilor ce susțin îmbunătățirea reacției de răspuns a APL-urilor la pandemia COVID-19 în Moldova.

Suma granturilor oferită nu va depăși valoarea de 11000 lei; perioada de implementare a grantului respectiv va constitui 3-7 luni.

Termenul limită de aplicare extins – 25 mai 2020, ora 10:00 (ora Chișinăului)

Anunțul complet pentru concursul de granturi poate fi accesat la următorul link https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/04

*Lista comunităților partenere ale programului Comunitatea Mea eligibile pentru program:

Onișcani (r. Călărași), Slobozia Dușca (r. Criuleni), Ursoaia (r. Căușeni), Obreja Veche (r. Fălești), Gribova (r. Drochia), or. Ialoveni, Bilicenii Vechi (r. Sîngerei), Valea Perjei (r. Taraclia), mun. Comrat, Ciorești (r. Nisporeni), Slobozia Mare (r. Cahul), mun. Strășeni, Tomai (UTA Găgăuzia), Borogani (r. Leova), mun. Cahul, Lozova (r. Strășeni), mun. Ungheni, Costești (r. Ialoveni), Feștelița (r. Ștefan Vodă), Talmaza (r. Ștefan Vodă).

Despre programul Comunitatea Mea

Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în domeniul guvernării locale și are scopul de a susține autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni, precum și de a oferi asistență tehnica și instruiri angajaților primăriilor pentru a putea răspunde la necesitățile cetățenilor. Asistența programului vizează în mod prioritar autoritățile publice locale de nivelul întâi, însă vor beneficia de suport și grupurile civice, și mediul de afaceri local, pe măsură ce abilitățile acestora de a-și promova drepturile se vor îmbunătăți.

Pentru detalii accesați pagina cu anunțul oficial – https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/04

Adrese utile