Anunțuri

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei (Ședința ordinară) (apasă aici)
 1. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (27.05.2020)
 2. Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 3. Cu privire la demersul Inspectoratului de Poliție Edineț (27.05.2020)
 4. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 5. Cu privire la proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 6. Cu privire la demersul unor cetățeni privind amenajarea terenului de joacă (27.05.2020)
 7. Cu privire la cererile unor cetățeni din satul Chiurt (27.05.2020)
 8. Cu privire la corectarea erorilor (27.05.2020)
 9. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (27.05.2020)
 10. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (27.05.2020)
 11. Cu privirea luării la evidență a clădirii fostei stații de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (27.05.2020)
 12. Cu privire la eliberarea titlului (27.05.2020)
 13. Cu privire la anularea deciziilor privind proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 14. Cu privire la demersul Școlii Profesionale Cupcini (27.05.2020)
 15. Cu privire la SRL ”Pocrovexportfruct” (27.05.2020)
 16. Cu privire la modificări în bugetul primăriei pentru anul 2020 (27.05.2020)
 17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.05.2020)
 18. Cu privire la înverzirea, salubrizarea și amenajarea orașului (27.05.2020)
 19. Cu privire la repartizarea profitului a I.M. Rețele termice Cupcini (12.06.2020)
 20. Cu privire la notificarea Cancelariei de Stat (25.06.2020)
 21. Cu privire la modificări în Decizia Consiliului Nr. 5/2 din 17.06.2020 (29.06.2020)
 22. Cu privire la reparația drumurilor (15.07.2020)
 23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (17.07.2020)
 24. Cu privire la Notificarea Cancelariei de Stat (27.07.2020)
 25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.07.2020)
 26. Cu privire la cererile și adresările unor cetățeni din orașul Cupcini și satul Chiurt (29.07.2020)
 27. Cu privire la anularea Deciziei (30.07.2020)
 28. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2020-2021 (30.07.2020)
 29. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (30.07.2020)
 30. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (01.08.2020)
 31. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (01.08.2020)
 32. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 33. Cu privire la anularea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 34. Cu privire la corectarea erorilor în Decizia 6/25 din 09.07.2020 (03.08.2020)
 35. Cu privirea luării la balanța Primăriei a unui bun imobil (06.08.2020)
 36. Cu privire la demersul bisericii Sfântului Mare Mucenic Dumitru (07.08.2020)
 37. Cu privire la acordarea ajutorului material (26.08.2020)
 38. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (26.08.2020)
 39. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (26.08.2020)
 40. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției caselor de locuit (26.08.2020)
 41. Cu privire la corectarea erorilor în Titlul de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 42. Cu privire la darea în subarendă a terenului (26.08.2020)
 43. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (26.08.2020)
 44. Cu privire la demersurile de la agenții economici, cererile și adresările cetățenilor or. Cupcini și sat. Chiurt (26.08.2020)
 45. Cu privire la eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 46. Cu privire la îcheierea Contractului de superficie pe terenul cu destinație – construcții (26.08.2020)
 47. Cu privire la modificarea bugetului local (26.08.2020)
 48. Cu privire la modificarea unor Decizii (26.08.2020)
 49. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către sezonul rece (26.08.2020)
 50. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (26.08.2020)
 51. Cu privire la aprobarea Taxei pentru studii în Școala de Arte (04.09.2020)
 52. Cu privire la scutirea de plată pentru Școala de Arte (04.09.2020)
 53. Cu privire la stabilirea locului de afișaj electoral și locului pentru desfășurarea întrunirilor cu concurenții electorali pentru alegerile prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)
 54. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru și candidaturilor de rezervă în componența birourilor secțiilor de votare din orașul Cupcini, care vor activa pe perioada alegerilor prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)

 

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei (Ședința extraordinară) (apasă aici)

1

2

 

Anunț privind organizarea dezbaterii publice (apasă aici)

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iunie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

 

Anunț privind Ședințele Comisiilor de specialitate (apasă aici)
 1. 1.13.08.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 2. 2.13.08.2020 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 3. 3.13.08.2020 Comisia Învățămînt, cultură și problemele sociale