Anunțuri

Anunț referitor la inițierea elaborării deciziei (apasă aici)
 1. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (27.05.2020)
 2. Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 3. Cu privire la demersul Inspectoratului de Poliție Edineț (27.05.2020)
 4. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (27.05.2020)
 5. Cu privire la proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 6. Cu privire la demersul unor cetățeni privind amenajarea terenului de joacă (27.05.2020)
 7. Cu privire la cererile unor cetățeni din satul Chiurt (27.05.2020)
 8. Cu privire la corectarea erorilor (27.05.2020)
 9. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (27.05.2020)
 10. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (27.05.2020)
 11. Cu privirea luării la evidență a clădirii fostei stații de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (27.05.2020)
 12. Cu privire la eliberarea titlului (27.05.2020)
 13. Cu privire la anularea deciziilor privind proiectarea construcției caselor de locuit (27.05.2020)
 14. Cu privire la demersul Școlii Profesionale Cupcini (27.05.2020)
 15. Cu privire la SRL ”Pocrovexportfruct” (27.05.2020)
 16. Cu privire la modificări în bugetul primăriei pentru anul 2020 (27.05.2020)
 17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.05.2020)
 18. Cu privire la înverzirea, salubrizarea și amenajarea orașului (27.05.2020)
 19. Cu privire la repartizarea profitului a I.M. Rețele termice Cupcini (12.06.2020)
 20. Cu privire la notificarea Cancelariei de Stat (25.06.2020)
 21. Cu privire la modificări în Decizia Consiliului Nr. 5/2 din 17.06.2020 (29.06.2020)
 22. Cu privire la reparația drumurilor (15.07.2020)
 23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (17.07.2020)
 24. Cu privire la Notificarea Cancelariei de Stat (27.07.2020)
 25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (27.07.2020)
 26. Cu privire la cererile și adresările unor cetățeni din orașul Cupcini și satul Chiurt (29.07.2020)
 27. Cu privire la anularea Deciziei (30.07.2020)
 28. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către noul an de studii 2020-2021 (30.07.2020)
 29. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (30.07.2020)
 30. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (01.08.2020)
 31. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (01.08.2020)
 32. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 33. Cu privire la anularea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (01.08.2020)
 34. Cu privire la corectarea erorilor în Decizia 6/25 din 09.07.2020 (03.08.2020)
 35. Cu privirea luării la balanța Primăriei a unui bun imobil (06.08.2020)
 36. Cu privire la demersul bisericii Sfântului Mare Mucenic Dumitru (07.08.2020)
 37. Cu privire la acordarea ajutorului material (26.08.2020)
 38. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (26.08.2020)
 39. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile (26.08.2020)
 40. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren pentru proiectarea construcției caselor de locuit (26.08.2020)
 41. Cu privire la corectarea erorilor în Titlul de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 42. Cu privire la darea în subarendă a terenului (26.08.2020)
 43. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (26.08.2020)
 44. Cu privire la demersurile de la agenții economici, cererile și adresările cetățenilor or. Cupcini și sat. Chiurt (26.08.2020)
 45. Cu privire la eliberarea Titlului de Autentificare a Dreptului Deținătorului de Teren (26.08.2020)
 46. Cu privire la îcheierea Contractului de superficie pe terenul cu destinație – construcții (26.08.2020)
 47. Cu privire la modificarea bugetului local (26.08.2020)
 48. Cu privire la modificarea unor Decizii (26.08.2020)
 49. Cu privire la pregătirea unităților instructiv-educative către sezonul rece (26.08.2020)
 50. Cu privire la procurarea terenului aferent imobilului (26.08.2020)
 51. Cu privire la aprobarea Taxei pentru studii în Școala de Arte (04.09.2020)
 52. Cu privire la scutirea de plată pentru Școala de Arte (04.09.2020)
 53. Cu privire la stabilirea locului de afișaj electoral și locului pentru desfășurarea întrunirilor cu concurenții electorali pentru alegerile prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)
 54. Cu privire la propunerea candidaturilor la funcția de membru și candidaturilor de rezervă în componența birourilor secțiilor de votare din orașul Cupcini, care vor activa pe perioada alegerilor prezidențiale din 01.11.2020 (10.09.2020)
 55. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil (03.10.2020)
 56. Cu privire la repartizarea mijloacelor obținute din proiect (06.10.2020)
 57. Cu privire la acordarea unor împuterniciri unui avocat pentru a reprezenta interesele Consiliului Orășenesc Cupcini în instanțele de judecată (13.10.2020)
 58. Cu privire la acordarea ajutorului material (13.10.2020)
 59. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (21.10.2020)
 60. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Cupcini pentru anul 2021 în I și a II-a lectură (21.10.2020)
 61. Cu privire la scutirea de impozitele bunurilor imobiliare și funciare pentru anul 2020 (29.10.2020)
 62. Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru anul 2021 (29.10.2020)
 63. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului or. Cupcini Nr. 16/6 din 09.12.2019 (29.10.2020)
 64. Cu privire la impozitul funciar pentru terenurile destinate și folosite de facto ca pășune (29.10.2020)
 65. Cu privire la abilitarea Secretarului Consiliului orășenesc Cupcini în exercitarea atribuțiilor de perfectarea actelor stare civilă (06.11.2020)
 66. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Primăriei orașului Cupcini pentru anul 2021 (06.11.2020)
 67. Cu privire la aprobarea Regulamentului și serviciile de Stare Civilă contra plată pentru anul 2021 (06.11.2020)
 68. Cu privire la împuternicirea primarului orașului Cupcini (06.11.2020)
 69. Cu privire la vărsarea taxelor locale în bugetul local (06.11.2020)
 70. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (14.01.2021)
 71. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (14.01.2021)
 72. Cu privire la situația social-economică a orașului Cupcini în anul 2020 (14.01.2021)
 73. Cu privire la aprobarea listei privind efectivul punctului de conducere al primăriei orașului Cupcini (Centrul Militar) (14.01.2021)
 74. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești (22.01.2021)
 75. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (22.01.2021)
 76. Cu privire la anularea Deciziilor (22.01.2021)
 77. Cu privire la aprobarea sectoarelor de teren și înregistrarea lor după UAT Cupcini (22.01.2021)
 78. Cu privire la corectarea erorilor din Titlurile de autentificare a Dreptului Deținătorilor de teren (22.01.2021)
 79. Cu privire la darea în superficie a terenurilor (22.01.2021)
 80. Cu privire la delimitarea sectoarelor de teren (22.01.2021)
 81. Cu privire la demolarea casei de locuit (22.01.2021)
 82. Cu privire la desfășurarea Licitației Publice (22.01.2021)
 83. Cu privire la formarea sectoarelor de teren prin separare (22.01.2021)
 84. Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului or. Cupcini (22.01.2021)
 85. Cu privire la modificarea destinațiilor terenurilor (22.01.2021)
 86. Cu privire la procurarea terenurilor aferente (22.01.2021)
 87. Cu privire la proiectarea construcției caselor de locuit (22.01.2021)
 88. Cu privire la proiectarea construcției garajelor (22.01.2021)
 89. Cu privire la proiectarea reconstrucției caselor de locuit (22.01.2021)
 90. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (22.01.2021)
 91. Cu privire la repartizarea transferurilor (22.01.2021)
 92. Cu privire la scutirea de plată pentru grădinița de copii a unor familii social-vulnerabile (25.01.2021)
 93. Cu privire la demersul Bisericii ”Sfînta Treime” or. Cupcini (04.02.2021)
 94. Cu privire la Demersul IM Gospodăriei Locativ Comunale Cupcini , privind midificările salariului minim garantat pentru anul 2021 (04.02.2021)
 95. Cu privire la acordarea primarului orașului Cupcini d-lui Ivan Ostaficiuc a unor împuterniciri (04.02.2021)
 96. Cu privire la demersul fracțiunii Partidului Socialiștilor din RM (16.02.2021)
 97. Cu privire la cererea cet. Russu Evgheni (17.02.2021)
 98. Cu privire la acordarea a unor împuterniciri (05.03.2021)
 99. Cu privire la redistribuirea soldului disponibil la 01.01.2021 (11.03.2021)
 100. Cu privire la înverzirea, amenajarea și salubrizarea or. Cupcini și s. Chiurt (15.03.2021)
 101. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în grădiniță (30.03.2021)
 102. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (31.03.2021)
 103. Cu privire la aprobarea planului strategic al primăriei or. Cupcini pentru o perioadă de 7 ani aa. 2021-2028 (07.04.2021)
 104. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (13.05.2021)
 105. Cu privire la cererile și adresările ale locuitorilor orașului Cupcini și satului Chiurt (04.06.2021)
 106. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (04.06.2021)

 

Anunț privind organizarea dezbaterii publice (apasă aici)

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iunie 2020

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului orășenesc Cupcini din luna iulie 2020

 

Anunț privind Ședințele Comisiilor de specialitate (apasă aici)
 1. 13.08.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului
 2. 13.08.2020 Comisia Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului și reglementarea regimului funciar
 3. 13.08.2020 Comisia Învățămînt, cultură și problemele sociale
 4. 08.10.2020 Comisia Finanțe și Buget, Activități economico-financiare și dezvoltarea social-economică a orașului

 

Adrese utile